Terms and Conditions

Due to the current market and continuing cancellations from our clients we need to financially protect our business. Therefore we are forced to change our delivery and payment policy as followed:

1. All goods Pre-ordered items must be paid within 7 days after notification.
2. We only pay to our supplier when our clients pay for there order in full. not before. 
3. Delivery for goods will take up to 14 - 30 days after payment. (some are import products)

We hope u understand our new policy. 

Best regards

The Collectibles Store team

 

Europees platform voor de regelin van onlinegeschillen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Algemene voorwaarden

The Collectibles Store

​BVBA CHARTHOUSE
​Maurits Van Nassaustraat 15
​8434 Lombardsijde

info@brickcollectors.be


BTW: BE0542806753

Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Collectibles Store en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen The Collectibles Store en de wederpartij. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Prijzen 
Alle prijzen zijn in euro`s, exclusief Btw (verzendkosten)

 

Verzendkosten 
V De hoogte van de verzendkosten binnen & buiten België bedraagt: vanaf €5.68 3-3 Afhankelijk van het aantal artikelen / volume verzenden wij de bestelling van de wederpartij in een envelop of pakket. Buiten België gelden andere tarieven. 

meldingsformulier herroepingsrecht: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

indien meer dan 1 item per order besteld, worden goederen pas opgestuurt wanneer uw bestelling volledig ter beschikking is. Indien u meerdere items in 1 order wenst op te sturen worden extra verzendingskosten aangerekend.

 

Betaling 
Na een bestelling ontvangt de wederpartij een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelling van de wederpartij en de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. De wederpartij kan betalen middels een overschrijving via bankoverzschrijving, iDEAL,betalen tijdens afhalen . Betalingen dienen binnen 7 werkdagen na de besteldatum volledig te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert The Collectibles Store de bestelde artikelen voor de wederpartij. Mocht The Collectibles Store de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop. Voorverkoop artikelen (pre-orders) dient een voorschot betaald te worden. pas bij ontvangst van betaling word uw pre-order gereserveerd. The Collectibles Store verzendt een bevestiging per e-mail als de betaling van de wederpartij binnen is.

 

 

Levering 
Alle artikelen worden, mits uit eigen voorraad leverbaar, binnen maximaal 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij BPOST.  Mocht om een of andere reden de aanbieding bij BPOST binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met de wederpartij opgenomen.  Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar de wederpartij verzonden.  BPOST bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen België is. Alle artikelen zijn uit eigen voorraad of uit voorraad van diverse distributeurs leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt de wederpartij hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien The Collectibles Store de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de wederpartij hiervan op de hoogte gesteld en heeft de wederpartij de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

 

Retourneren 
The Collectibles Store doet er alles aan om de wederpartij een perfect product te leveren. Is de wederpartij desondanks niet tevreden met (een deel van) de bestelling, dan mag de wederpartij deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling gratis retourneren. Wij stellen het op prijs indien de wederpartij hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan The Collectibles Store. Na ontvangst van de retourzending zal The Collectibles Store het betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten op de bankrekening van de wederpartij. De door u gemaakte verzendkosten worden niet vergoed. Als een artikel dat de wederpartij besteld heeft niet geheel aan de wensen voldoet, dan kan de wederpartij dit artikel altijd ruilen met een artikel van dezelfde prijs. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde verzendkosten. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard te kenmerken, kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Artikelen worden bij retour terugbetaald met uitzondering van de verzendkost.

Aansprakelijkheid 
Alle producten die in het assortiment van The Collectibles Store zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan deze artikelen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die de wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kan de wederpartij schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

 

Gegevensbeheer 
Indien u een bestelling plaatst bij The Collectibles Store, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van The Collectibles Store. The Collectibles Store houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. The Collectibles Store respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. The Collectibles Store maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. The Collectibles Store streeft naar tevreden klanten. Mocht de wederpartij vragen of klachten hebben over de producten van The Collectibles Store, dan wordt The Collectibles Store daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

Aanbiedingen 
Mondelinge toezeggingen verbinden The Collectibles Store slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van The Collectibles Store gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Kortingscodes zijn persoonsgebonden en kunnen slechts 1 maal per account en/of ip-adres gebruikt worden tenzij anders aangegeven.

Garantie 
The Collectibles Store garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van The Collectibles Store komt overeen met de fabrieksgarantietermijn met een minimum van de wettelijke garantie termijn van 2 jaar. The Collectibles Store is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van The Collectibles Store.

Annulatie goederen

(alle deposits en gemaakte betalingen zijn non-refundable, bij annulatie van uw bestelling kan leveringsweigering overwogen worden, dit om ons bedrijf financieel te vrijwaren)
Bij promoties zijn annulaties niet mogelijk